Een vrij perskanaal

Blog

Wat is astrologie?

Misschien heeft u het woord al wel eens langs horen komen of rinkelt er direct een belletje bij dit woord. Maar astrologie is eigenlijk een verzamelnaam voor ideeën over het verband tussen de stand van de hemellichamen en het leven van mensen hier op aarde. De naam astrologie komt eigenlijk als een afleiding van de Griekse naam astrologia. Er wordt bij astrologie vooral gekeken naar de plaatsen van de sterren. Dus de plaatsen aan de hemel van de zon, de planeten en de maan. Astrologie is een hele lange tijd geleden ontstaan. Dit kwam omdat men een regelmaat ontdekte in de bewegingen van de zon, de maan, de planeten en de sterren langs de hemel. Doordat ze deze regelmaat in de bewegingen probeerde te beschrijven, kwamen er namen voor samenstellingen voor punten. Dat zijn de nu wel bekende sterrenbeelden of tekens. Bij de astronomie werden deze beschrijvingen en verklaringen voor de bewegingen van de hemellichamen verklaard. Bij de astrologie wordt er gekeken naar het verband met de aarde. Dus het werd ook gericht op het lot van landen en volken. 

Wat is dan een astroloog?

Wanneer iemand een beoefenaar van astrologie is, dan heet zo een persoon een astroloog. Een astroloog verdiept zich in het verband tussen de kosmos en het leven op aarde. Door deze verbanden kan hij of zij uitspraken doen over verschillende zaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een horoscoop. Er zijn verschillende soorten typen van astrologie. Zo kan er gesproken worden van de klassieke astrologie. Hierbij wordt er geen gebruik gemaakt van de nieuw ontdekte planten Uranus, Neptunus en Pluto. Terwijl andere hedendaagse astrologen deze planten wel gebruiken. Er is ook een psychologisch type van astrologie, deze zet zich af tegen het fatalistische karakter van de astrologie. Zij stellen juist een astrologie van de vrije wil in de plaats. 

Zelf naar een astroloog

Ook kunt u zelf een astroloog bezoeken. Je kan hier dan meer over jezelf te weten komen. Dit doet de astroloog door gebruik te maken van de dierenriemtekens, de stand van planeten, de kosmos en symbolen die naar aanleiding van uw persoonlijke gegevens geïnterpreteerd worden. De astroloog kan aan de hand van uw geboortehoroscoop inzicht krijgen over u. Dit gaat dan ook over de stand van de zon en planten op het moment van uw geboorte. De astroloog kan u ook voorzien van adviezen, als een soort coach. De astroloog is namelijk in staat om handvatten aan te reiken waardoor u dan aan de slag kunt gaan met uzelf. 

Geef een reactie